Elektromerový rozvádzač

Jaký elektroměrový rozvaděč koupit?

Co všechno musíte zvážit při koupi elektroměrového rozvaděče?

V následujících bodech se vám pokusíme usnadnit výběr rozvaděče. V čem všem byste měli mít jasno ještě před samotnou koupí rozvaděče?

1. Počet elektroměrů

Co to znamená: V elektroměrovém rozvaděči se měří spotřeba elektrického proudu jednoho, případně více odběrných míst.

Příklad: Pokud máte zájem o koupi rozvaděče pro bytový dům se čtyřmi byty, tedy vaším cílem jsou čtyři konkrétní faktury za elektřinu, potřebujete čtyř- elektroměrový rozvaděč. Pokud máte chatku a se sousedem se rozhodnete si spolu koupit elektroměrový rozvaděč, budete v něm mít každý vlastní elektroměr, tedy si koupíte dvou-elektroměrový rozvaděč.

Naše značení: počet elektroměrů určuje první číslo v názvu rozvaděče, před písmenem E - elektroměr. Pokud je počet elektroměrů 1, žádné číslo se před písmenem E nenachází

např. 2E1RDVOU - elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč

E2RJEDNO - elektroměrový třífázový / dvoutarifní rozvaděč

Poznámka: V případě, že máte zájem o více než čtyři elektroměry v jednom rozvaděči, napište nám email na sfos@sfos.cz

2. Fáze elektroměru

Co to znamená: jednofázový elektroměr - světlo, zásuvka 230 voltů pro malé odběry

třífázový elektroměr - světlo, zásuvka 230 voltů, zásuvka 400 voltů - běžný odběr pro domácnosti a firmy

Příklad: Pokud máte zájem o koupi rozvaděče pro novinový stánek / garáž / chatku, pravděpodobně vám bude stačit jednofázový elektroměrový rozvaděč. Pokud máte zájem o koupi rozvaděče pro běžnou domácnost / firmu, potřebujete třífázový elektroměrový rozvaděč. Všechny výkonnější spotřebiče (např. Sporák, elektrická pila na dřevo) jsou třífázové a tedy budete potřebovat třífázový rozvaděč.

Naše značení: Pokud jde o jednofázový rozvaděč, v našem značení uvidíte písmeno J. Pokud se písmeno J v značení nenachází, jde o třífázový rozvaděč.

např. EJ2R - jedno-elektroměrový jednofázový / dvoutarifní rozvaděč

2E1R = dvou- elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč

Poznámka: Jednofázový rozvaděč nelze zapojit jako třífázový. Pokud si tedy nejste jisti, zda v budoucnosti nastanou změny ve vašem odběru elektřiny, zvažte koupi třífázového rozvaděče.

3. Tarif elektroměru (měření)

Co to znamená: jednotarifní - měří spotřebu elektrického proudu v jednom časovém úseku

dvoutarifní - měří několik časových úseků nastavených podle programu, smlouvy s dodavatelem elektrické energie

Příklad: Pokud vám jde o rozlišení měření denního a nočního proudu nebo rozlišení běžné spotřeby a ohřevu teplé vody / topení, budete potřebovat dvoutarifní elektroměr.

Naše značení: Počet tarifů rozvaděče se v našem značení odrazí na čísle před písmenem R. Číslo 1 značí jednotarifní rozvaděč, číslo 2 značí dvoutarifní rozvaděč.

např. EJ2R - jedno-elektroměrový jednofázový / dvoutarifní rozvaděč

2E1R = dvoj-elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč

Poznámka: Nechte si poradit od vašeho projektanta / distribuční společnosti.

4. Provedení rozvaděče

Co to znamená: Na výběr máte ze čtyř možností:

a. samotný rozvaděč

b. rozvaděč s kabelovým prostorem - pro lepší manipulaci s kabely

c. rozvaděč v pilíři (podstavci) - pro upevnění na beton kotvami

d. rozvaděč v pilíři se zemním dílem - zahrabe se do výkopu, nepotřebuje betonáž

Naše značení: Provedení rozvaděče se odrazí na písmenech za písmenem R

např. rozvaděč E1R může mít 5 provedení:

a. E1R - jedno-elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč

b. E1R + K0 - jedno-elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč s kabelovým prostorem

c. E1RP - jedno-elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč v pilíři

d. E1RP + ZD - jedno-elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč v pilíři se zemním dílem

e. E1RP / F + ZD - jedno-elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč v pilíři se zemním dílem, provedení s kabelovými prostory

 

Poznámka: Nezapomeňte, že výběrem rozvaděče je třeba pověřit projektanta, který místo připojení, typ a konstrukci elektroměrového rozvaděče odsouhlasí s distribuční společností. Ve smyslu předpisů a požadavků této společnosti vyhotoví projektovou dokumentaci, která je pro stavebníka závazná. Podle těchto požadavků si můžete vybrat výrobek od kteréhokoli výrobce EU, jehož výrobky jsou doloženy platnými doklady právě pro Vaši distribuční společnost. (Předpisy jednotlivých společností nejsou jednotné!) Po zamontování a vyhotovení revizní zprávy elektrické přípojky revizním technikem Vám distribuční společnost namontuje elektroměr.