Certifikaty

Dne 27.8.2021 jsme obdrželi nový certifikát z Elektrotechnického Zkušebního Ústavu - Praha, platný do roku 2024.

Certifikát byl vydán na základě požadavků certifikovaného schématu "EZÚ certifikát" na základě smlouvy č. 503514 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Ke stažení:

Elektroměrové rozvaděče - Certifikát - Elektrotechnický zkušební ústav Praha - cz - do 2024

Elektroměrové rozvaděče - Certifikát - Elektrotechnický zkušební ústav Praha - eng - do 2024

Mosazná svorkovnice - Certifikát - Elektrotechnický zkušební ústav Praha - do 2021

ISO 9001

ISO 14001