Slovník pojmů

Rozvaděč

Rozvaděč je určen pro rozvod elektrického proudu, měření spotřebované elektrické energie. Instalují se do něj modulární přístroje jako jističe, proudové chrániče, odpínače, elektroměr, vypínače a různé ochranné, signalizační a ovládací prvky. Vhodný pro umístění na omítku i pod omítku. Přečtěte si, jak funguje elektroměrový rozvaděč.

Rozvaděč
Elektroměrová skříň

Slouží pro osazení do zdi nebo zazdění do plotu, kde přívodní kabely jsou přiváděné ve zdivu. Rozvaděče v tomto provedení můžou být také upevněny na sloup, nebo stožár při použití patřičných držáků.

Elektroměrová skříň
Elektroměrový sloupek (pilíř)

Je elektroměrový rozvaděč v pilíři bez zemního dílu, slouží pro upevnění na betónovou nebo jinou podstavu, kde se připevní čtyřmi šrouby nebo kotvami.

Elektroměrový sloupek (pilíř)
Elektroměrový sloupek se zemním dílem

Tento typ rozvaděče je ideální pro použití a umístnění na hranici pozemku, když ještě nemáme postavený plot, nebo plánujeme mít pouze plot z pletiva – slouží pro zakopání rozvaděče do země, kdy není potřeba jeho další upevňování nebo betonování.

Elektroměrový sloupek se zemním dílem
Jistič

Slouží k odpojení přívodu proudu od elektrického obvodu v případe zkratu. Na rozdíl od pojistky, jistič lze znovu zapnout a používat bez nutnosti výměny jeho části. Při výběru jističe zvažujeme počet pólů, vypínací charakteristiku, jmenovitý proud. Osazují se do elektroměrových rozvaděčů nebo rozvodnic.

Jistič
Elektroměr

Musí mít každý, kdo odebírá elektrickou energii, měří spotřebovanou elektrickou energii samostatných spotřebičů či spotřebičů ve skupinách dané domácnosti, firmy, obchodu. Elektroměr může být mechanický nebo digitální.

Elektroměr
Elektroměrový rozvaděč

Je součástí každého obytného prostoru - domů, bytů, nákupních center, výrobních hal. Elektroměrový rozvaděč je určen pro rozvod elektrického proudu, měření spotřebované elektrické energie. Elektroměrový rozvaděč může být dle provedení: samostatně stojící pro umístění na plot, rozvaděč s kabelovým prostorem pro lepší manipulaci s kabely, rozvaděč s pilířem pro upevnění na beton s kotvami, rozvaděč s pilířem a zemním dílem pro zahrabání do výkopu, stejně jako rozvaděč s pilířem a zemním dílem s kabelovým prostorem.

Pilíře

Se skládají z kabelového prostoru a zemního dílu, které tvoří celek - nosný sloup. Používají se pro upevnění volně stojícího rozvaděče, nebo prázdných elektroměrových skříní pomocí šroubů. Zahrabávají se do výkopu, nebo se upevňují pomocí kotev na beton.

Stavební rozvaděč

Používá se pro rozvod elektrické energie, na krátkodobé použití - na stavbách, nebo jiných místech, kde to potřebujeme. Dle provedení může být stojící - na stojanu nebo osazen na stěnu - na omítku. Stavební rozvaděč je obvykle vybaven modulárními přístroji jako jsou jističe, proudový chránič, elektroměr, ovládací a signalizační prvky.

Stavební rozvaděč
Rozvodnice

Je určena na rozvod elektrického proudu v obytných prostorech, jištění elektrických okruhů. Osazují se do ní modulární přístroje jako jističe, proudové chrániče, hlavní vypínače. Výběr modulárních přístrojů záleží od výkonu spotřebičů, které budeme mít. Při výběru rozvodnice zvažujeme počet modulů a počet řad. Může být umístěna na omítku nebo pod omítku.

Proudový chránič

Osazuje se do elektroměrových rozvaděčů nebo rozvodnic. Je určen k ochraně proti zásahu a úrazu elektrickým proudem.

Proudový chránič
Elektrický rozvaděč

Může být elektroměrový rozvaděč, stavební rozvaděč, zásuvková rozvodnice, rozvaděč veřejného osvětlení , rozvaděč optických sítí, stupačkový rozvaděč.

Domovní rozvaděč

Je určen na rozvod elektrického proudu, jištění elektrických okruhů. Osazují se do něj modulární přístroje jako jističe, proudové chrániče, hlavní vypínače, motorové spouštěče. Může být umístěn na omítku nebo pod omítku.

Domovní rozvaděč
Číslo elektroměru

Je možné vyčíst z přední strany elektroměru, záleží na výrobci.

Plastová skříň

Na výrobu elektroměrových rozvaděčů je vyrobena z laminátu plněného skelným vláknem. Je k dispozici v různých velikostech.

Venkovní rozvaděč

Svou konstrukcí a krytím je určen pro venkovní prostředí, odolává vnějším vlivům jako: déšť, sníh, vítr, prach a vysoké teploty. Může být vyroben z plastu nebo plechu. Ideální stupeň krytí je IP43.

Venkovní rozvaděč
Rozvaděčová skříň

Může být z plastu nebo oceli, používá se na výrobu elektrických rozvaděčů, rozvaděčů optických sítí, stupačkových rozvaděčů. Podle konstrukčního dělení – zapuštěná nebo samostatně stojící. Dostupné v různých rozměrech.

Rozvaděčová skříň
Elektroměrový pilíř

Skládá se z kabelového prostoru a zemního dílu, které spolu tvoří celek - nosný sloup. Používá se pro upevnění volně stojícího rozvaděče. Tím vznikne konkrétní provedení elektroměrového rozvaděče - s pilířem, s pilířem a kabelovým prostorem. Zahrabávají se do výkopu, nebo se upevňují pomocí kotev na beton.

Elektroměrový pilíř
Zásuvková skříň

Je ideální pro použití na stavbě nebo zahradě. Osazuje se na stěnu. Existuje mnoho variant, může být dodávána jako kompletní výrobek, nebo bez výplně - bez zásuvek a modulárních přístrojů.

Zásuvková skříň s jistením Zásuvková skříň bez jisteni
Rozvaděče pod omítku

Jejich konstrukce je přizpůsobená pro montáž pod omítku - do zdi. Výhodou je skrytá instalace, kabely, a podle použitého materiálu a barev perfektně zapadne do prostředí např.: v bytě.

Rozvaděče pod omítku
Zásuvkový rozvaděč

Jde o provedení rozvaděče, který má osazené zásuvky. Obyčejně se využívá v prostorech kde je potřeba připojit spotřebič k elektrické síti. Druhy zásuvek se osazují na přání podle potřeb zákazníka. K zásuvkám mohou být namontovány jistící, spínací nebo signalizační, ovládací prvky.

Zásuvkový rozvaděč Zásuvkový rozvaděč CZ
Elektroměrový sloupek

Je elektroměrový rozvaděč v pilíři. Vhodný pro umístění na omítku, pod omítku i jako samostatně stojící. Na beton se upevňuje pomocí kotev.

Uzemnění rozvaděče

Je určeno pro dosažení bezpečné elektroinstalace. Rozvaděč musí být uzemněn, to znamená že, do země se zabije uzemňovací tyč, která se připojí k rozvaděči svorkou.

Schéma rozvaděče

Tzv. blokové zapojení obvodu. Udává způsob zapojení rozvaděče.

Přepěťová ochrana do rozvaděče

Je určena pro ochranu spotřebičů před přepětím.

Elektrický rozvaděč do zdi

Nebo pod omítku, je ideální způsob, když chceme elektrický rozvaděč , schovat ". Takové varianty můžeme vidět před rodinnými domy, když je elektrický rozvaděč zazděn ve sloupku, nebo v interiéru domu osazen pod omítkou - ve zdi.

Datové rozvaděče

Instalují se do nich routery, disky, paměťové karty větších kapacit. Používají se zejména ve velkých firmách ale i domácnostech. Záleží od provedení. Podle provedení mohou být stojanové a nástěnné. Hlavní příslušenství pro datový rozvaděč je stropní ventilační technika, která odvětrává nadbytečné teplo ze zařízení umístěných uvnitř rozvaděče.

Univerzální klíč

Používá se k otevření zámků rozvaděčů a rozvodných skříní.

Rozvaděč do zdi

Může být rozvodnice pod omítku, která se osazuje do stěny a je určena pro rozvod elektrického proudu, jištění elektrických okruhů v obytných prostorech. Nebo elektroměrový rozvaděč pod omítku, který se zazdí do zdi plotu a je určen pro rozvod elektrické energie, měření spotřebované elektrické energie.

Vypínač 230V

Vypínač, který je svým jmenovitým napětím určen do vnitřních prostor – domácností jako např. Vypínače Visage Simple, Visage Ivory, Schneider Electric.

Venkovní rozvaděč se zásuvkou

Jde o provedení elektroměrového rozvaděče, který má osazené zásuvky. Je určen pro venkovní umístění - na dvoře, zahradě. Zásuvky slouží k zapojení elektrických přístrojů - nářadí.

Rozvodové skříně

Se používají na rozvod elektrické energie vnitřních a venkovních prostorů. Mohou mít více provedení jako: zásuvkové rozvodnice, elektroměrové rozvaděče, stavební rozvaděče, rozvodnice. Mohou být vyrobeny z plechu nebo plastu.

Umístění rozvaděče podle norem

Základní pravidlo je, aby se nechal volný prostor před dveřmi rozvaděče o hloubce a šířce minimálně 800mm, pro plné otevření dvířek. Střed elektroměru má být ve výšce 1000-1700 mm, v případě umístění více elektroměrů nad sebou mají být středy elektroměrů ve výšce 700-1700 mm.