Kontaktujte nás

Informácie o prevádzkovateľovi

 • SFOS.SK s.r.o.
 • Mlynská 1029/2,
  979 01 Rimavská Sobota
 • Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro , vložka č.: 17107/S
 • IČO: 44887809
 • DIČ: 2022894885
 • IČ DPH: SK2022894885
 • Dozorný orgán:
  Inšpektorát SOI
  pre Banskobystrický kraj:
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
  Odbor výkonu dozoru.
  tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71,
  048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93
Kontaktujte nás
Odpovědná osoba:

Gabriel Křížek

+420 723 401 927

sfos@sfos.cz