Zásady zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje

  My, společnost SFOS.SK. s r.o. (zkráceně „my“), bereme ochranu osobních údajů velmi vážně a respektujeme Vaše soukromí. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, resp. pokud je k dispozici jiný právní podklad v souladu s GDPR; a to za dodržení ustanovení na ochranu údajů a občansko-právních předpisů.

  Shromažďovány jsou pouze takové osobní údaje, která jsou skutečně zapotřebí pro provedení a správu našich obchodních vztahů anebo které jste nám dobrovolně poskytli.

  Osobní údaje jsou všechny údaje, jež obsahují informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, adresa, emailová adresa a telefonní číslo.

 2. Informace a smazání

  Máte kdykoli právo na informaci o Vašich uložených osobních údajích, o jejich původu a příjemci, jakož i o účelu zpracování údajů; rovněž máte právo na opravu údajů, přenos údajů, vznést námitku, právo na omezení zpracování a na zablokování či smazání nesprávných, příp. nepřípustně zpracovaných údajů.

  Pokud nastanou změny ve Vašich osobních údajích, žádáme Vás o adekvátní sdělení.

  Máte kdykoli právo na odvolání uděleného souhlasu s využitím Vašich osobních údajů. Vaše uplatnění práva na informace, smazání, opravu, námitku a/nebo přenos údajů, v posledním uvedeném případě, pokud se tím nezapříčiní neúměrně velký výdaj, může směřovat na kontakty uvedené v bodu 8 tohoto prohlášení.

  Pokud jste toho názoru, že naše zpracování Vaši osobních údajů proviňujeme v rozporu s platným právem na ochranu údajů nebo jsou jiným způsobem porušeny Vaše nároky na právní ochranu osobních údajů, existuje možnost podat stížnost příslušnému dozorujícímu úřadu. V České republice je k tomu kompetentní Úřad na ochranu osobních údajů.

 3. Zabezpečení údajů

  Ochrana Vašich osobních údajů probíhá podle příslušných organizačních a technických opatření. Tato opatření se týkají zejména zamezení nepovoleného, protiprávního nebo také náhodného přístupu k údajům, jejich zpracování, ztráty, zneužití a manipulaci. Přes veškerou snahu o zachování trvale přiměřeně vysokého stavu nároků na pečlivost se nedá vyloučit, že informace, které jste nám poskytli prostřednictvím internetu, uvidí a použijí jiné osoby.

  Dbejte prosím na to, že nepřebíráme jakkoli formulovanou záruku za zveřejnění informací kvůli chybě, kterou jsme nezavinili, při datovém přenosu a/nebo neautorizovaným přístupem třetích osob (např. hackerským průnikem do emailového účtu, resp. telefonu, zachycování faxů).

 4. Použití údajů

  Budeme zpracovávat údaje, které dostaneme k dispozici, pro marketingové účely, k rozesílání informací o novinkách, jakož i k Vašemu kontaktování prostřednictvím pošty a telefonu k účelům, pro které jste k tomu udělili souhlas, nebo k jiným účelům, které jsou svým určením v souladu s požadavky GDPR. Výjimku tvoří využití pro statistické účely, pokud byly poskytnuté údaje anonymizovány.

 5. Předávání údajů třetím osobám

  Pro splnění Vaší zakázky je možná zapotřebí, či ze zákona může být vyžadováno předání Vašich údajů třetím osobám (např. poskytovatelům služeb, které úkolujeme a jimž dáváme údaje k dispozici, atd.) soudům nebo úřadům. Poskytování Vašich údajů je možné výlučně na základě GDPR, zejména pro splnění Vaší zakázky nebo na základě Vašeho dřívějšího souhlasu.

  Mnozí ze shora jmenovaných příjemců Vašich osobních údajů se nacházejí mimo Vaší země nebo tam zpracovávají Vaše osobní údaje. Úroveň ochrany údajů neodpovídá za daných okolností úrovni v České republice. Předáváme ovšem Vaše osobní údaje pouze do zemí, o kterých rozhodla komise EU, že mají přiměřenou úroveň ochrany údajů; můžeme také sáhnout po opatřeních, jimiž zabezpečíme, že všichni příjemci mají přiměřenou úroveň ochrany údajů, k čemuž uzavíráme standardní smluvní doložky (2010/87/EC a/nebo 2004/915/EC).

 6. Ohlašování případů porušení zabezpečení

  Snažíme se zabezpečit, abychom včas rozpoznali porušení zabezpečení osobních údajů a v daném případě je neprodleně nahlásili Vám, resp. příslušnému dozorujícímu orgánu při vzetí v úvahu kategorií údajů, kterých se to týká.

 7. Uchovávání údajů

  Nebudeme údaje uchovávat po delší dobu, než jaká je zapotřebí ke splnění našich smluvních, resp. zákonných závazků a na obranu před eventuálními záručními nároky (např. 3 roky dle daňového řádu nebo dle občanského zákoníku atd.).

 8. Údaje pro kontakt s námi

  Pokud máte dotazy nebo požadavky ke zpracování Vašich osobních údaj, obraťte se prosím na:

  Jméno: SFOS.SK s.r.o
  Poštovní adresa: Mlynská 1029/2, 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko
  Telefon: +420 723 401 927
  E-mailová adresa: sfos@sfos.cz
  Webstránka: www.sfos.cz

Dbejte prosím na to, že toto prohlášení o ochraně údajů můžeme kdykoli aktualizovat. Proto Vám doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tuto stránku co do aktuálních informací k naší praxi ochrany údajů.

Pravidla používání cookies

Pravidla pro použití souborů cookie a další podobné technologie, na které se vztahuje směrnice EU o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikacích.

Co jsou cookies?

Soubory cookie jsou datové soubory, které prohlížeč ukládá v počítači nebo zařízení. Tzv. funkční cookies se používají ke zjednodušení uživatelského rozhraní pro návštěvníky. Tzv. analytické cookies se používají pro analýzu chování návštěvníka na navštívené webové stránce. V případě cookies třetích stran naše webstránka povoluje cookies sociálních pluginů vybraných třetích stran. To umožňuje návštěvníkovi sdílet obsah na vybraných sociálních sítích.

Soubory cookie pomáhají prohlížeči procházet přes webové stránky. Samotné soubory cookie nedokáží shromažďovat žádné informace uložené v počítači návštěvníka stránky. Prohlížeč poskytuje webové stránce přístup pouze k těm souborům cookie, které již odeslal návštěvníkovi, čímž se chrání jeho soukromí.

Jak odmítnout používání cookies?

Soubory cookies nepoužíváme na shromažďování osobních údajů návštěvníka. Pokud si však přeje návštěvník odmítnout použití kteréhokoliv typu cookies na naší stránce, je možné zablokovat jejich používání změnou nastavení jeho internetového prohlížeče. Návod, jak to udělat, najde uživatel přímo v prohlížeči v sekci Pomoc. Po odmítnutí používání cookies lze navštívit naši stránku, některé její funkce však nemusí fungovat správně.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na sfos@sfos.cz.