SFOS - rozvádzač

Rozvaděč pro rodinné domy

Nejčastější volbou je třífázový rozvaděč, jelikož v rodinných domech a obzvláště novostavbnách je obvykle více spotřebičů s větším odběrem (jako jsou lednice, trouby, pračky, sušičky nebo myčky nádobí), přičemž elektrická instalace jen s jednou fází by byla nedostatečná – například při použití varné desky, pečicí trouby či elektrického topení. Jednofázové instalace se používají obvykle v bytech, garážích a podobných odběrných místech, kde se nepředpokládá, že budou používány spotřebiče a zařízení vyžadující zapojení tří fází.

Nejběžnějším typem rozvaděče instalovaným pro měření spotřeby elektrické energie v rodinných domech je jednoelektroměrový třífázový dvoutarifní rozvaděč (E2R). Jednoelektroměrový rozvaděč se používá pro měření spotřeby elektřiny jednoho odběrného místa – jedné domácnosti.

Dvoutarifní rozvaděč nám dává možnost přepínání na tzv. levnější (noční) proud se zvýhodněnou sazbou, který používáme hlavně k topení a ohřevu vody. Při uzavírání smluvních podmínek s distribuční společností si vybíráme i vhodný typ sazby podle toho, jaký typ vytápění v domácnosti používáme.

Jednoelektroměrový třífázový dvoutarifní rozvaděč E2R (jako i všechny naše rozvaděče) je k dispozici v různých provedeních:

Pro zazdění elektroměrového rozvaděče do plotu, případně do zdi používáme provedení bez pilíře, jen samotnou rozvaděčovou skříň E2R.

Při montáži rozvaděče na vybudovanou betonovou podstavu používáme provedení s pilířem E2RP, kde rozvaděč osazujeme kotvami nebo hmoždinami do betonu v jeho spodní části.

Řešení osazení elektroměrového rozvaděče u novostaveb je většinou s použitím provedení se zemním dílem, kdy jeho spodní část zakopáváme do půdy. Takový rozvaděč se nazývá také volně stojící. K dispozici je ve dvou provedeních E2RP+ZD a E2RP/F+ZD. Toto provedení je ideální v případech, kdy ještě nemáme vybudovaný plot, do kterého by se rozvaděč osadil. Takový elektroměrový rozvaděč je mnohdy první věcí, kterou vídáme na nových stavebních parcelách.

Při zřizování nové elektrické přípojky nebo výměně původního elektroměrového rozvaděče si dáváme vypracovat projekt a následně uzavíráme smlouvu s distribuční společností o připojení, která nám přesně určí, jaký typ rozvaděče máme použít. Zohledňují se při tom naše požadavky na předpokládaný odběr elektrické energie, který se v různých domácnostech může lišit.

Kdybychom vám tedy měli poradit konkrétní rozvaděč pro váš rodinný dům, byl by to buď samostatný rozvaděč E2R (jednoelektroměrový, třífázový, dvoutarifní) dále rozvaděč s pilířem E2RP (jednoelektroměrový, třífázový, dvoutarifní) nebo by to byl rozvaděč s pilířem a zemním dílem, kabelovým prostorem E2RP/F+ZD (jednoelektroměrový, třífázový, dvoutarifní). Samozřejmě, musíte to projednat s vaším projektantem, ale tyto jsou nejprodávanější a nejběžnější typy pro rodinné domy.

Veškerá provedení nejběžnějších elektroměrových rozvaděčů si můžete prohlédnout ZDE.