Rozdělení jističů podle typu + příklady

Rozdělení jističů: typy, parametry + příklady jističů do domu a bytu

V našem e-shopu naleznete desítky druhů jističů… jenže kdo se v nich má vyznat? Není to tak složité. Čtěte dále a prozradíme vám, jaké jsou nejdůležitější parametry jističů a představíme vám i nejpoužívanější typy do domu a bytu.

Jistič jako náhrada za pojistku

Elektrický jistič je ochranný elektroinstalační prvek, který chrání elektroinstalaci před nadproudem a zkratem. Ty by totiž mohly způsobit výrazné oteplení řidičů i dalších prvků instalace a požár.

Jističe tedy přebírají roli klasických tavných pojistek – například těch šroubovacích, jaké jste možná měli i vy ve starém bytě či domě. Na rozdíl od pojistek jsou však vratné a po odstranění poruchy je můžete používat opakovaně.

Tavné pojistky se namísto jističů v některých nových elektroinstalacích (mimo domovních) stále používají. Technickými detaily vás však nebudeme zatěžovat.

Důležitější informace pro vás je, že pokud nemáte osvědčení, do elektroinstalace byste neměli zasahovat. To mohou dělat pouze kvalifikovaní elektrotechnici s osvědčením dle vyhlášky 508/2009 Sb. Pokud jej nemáte, můžete nést následky za případné škody.

Tento článek tedy berte jen jako pomůcku na zorientování ve světě jističů, nikoli jako návod na opravu či montáž elektroinstalace.

Jmenovitý proud a proč musí jistič vybrat elektrikář

Jmenovitý proud je nejdůležitější parametr jističe. Na překročení jmenovitého proudu jistič po nějaké době zareaguje přerušením obvodu. A reaguje tím rychleji, čím je aktuální proud vyšší oproti hodnotě jmenovitého proudu jističe. Detaily naleznete o pár řádků níže v kapitole o charakteristice jističů.

Jističe se vyrábějí s různými úrovněmi jmenovitého proudu: 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 A atp. Ten správný by měl vybrat projektant nebo elektrikář podle parametrů příslušného elektroinstalačního okruhu.

Klíčovými parametry jsou typ kabelu a průřez vodičů. Například pro průřez vodičů 2,5 mm2 je nejpoužívanější 16 A jistič – takto se zapojují zásuvkové obvody v domácnosti. Pro průřez 1,5 mm2 je typický 10 A jistič (světelné obvody v domácnosti).

Mnoho kutilů vám tedy poradí něco ve smyslu: „Na dva a půlku dej šestnáctku jistič.“

Ale pozor – to nemusí platit vždy.

Záleží totiž i na:

  • způsobu uložení kabelu či vodičů – např. kabel v chráničce se chladí hůře než ve zdi,
  • počtu kabelů vedle sebe – čím více kabelů ve svazku, tím horší chlazení,
  • délce kabelu – příliš dlouhý kabel bude mít vysokou impedanci (odpor) a zkratový proud nemusí být dost velký, aby jistič zareagoval včas, řeší se to volbou jističe s menším jmenovitým proudem,
  • teplotě okolí – čím vyšší teplota, tím horší chlazení kabelu, týká se to prostředí jako kotelny, prádelny, průmysl a pod.

Jak vidíte, není to vůbec jednoduché. I proto by měl správný jistič vybrat odborník, který by při tom měl brát v úvahu zmíněné (a další) okolnosti.

V opačném případě se kabel může přehřát a způsobit požár, aniž by jistič zareagoval včas.

Charakteristika jističů

Pokud si myslíte, že 16 A jistič okamžitě vypne například při 17 A proudu, nemáte pravdu.

Na začátek - jistič má 2 typy spouští:

  • tepelná spoušť – tvoří ji bimetalový pásek, který se při překročení jmenovitého proudu ohřívá a ohýbá, až dosáhne hranice, kdy přeruší kontakt obvodu – čím větší proud, tím rychleji se pásek ohne,
  • elektromagnetická spoušť – pokud proud překročí určitý násobek hodnoty jmenovitého proudu, elektromagnet obvod přeruší okamžitě v řádech desetin vteřiny.

Toto je zjednodušený popis mechanismu jističe, který vám však stačí k pochopení jeho chování.

No a to, jak se tyto spouště chovají a jak rychle reagují při jakém proudu, určuje vypínací charakteristika jističe. Podle ní lze nakreslit celý graf závislosti času vypnutí od úrovně nadproudu, ale opět vám to nebudeme komplikovat.

Nejčastěji používané charakteristiky jsou:

  • Jistič s charakteristikou B – okamžitě vypíná při 3 až 5,5 násobku jmenovitého proudu, používá se na běžné zásuvkové a světelné obvody v domácnosti.
  • Jistič s charakteristikou C – okamžitě vypíná při 5,5 až 10 násobku jmenovitého proudu.
  • Jistič s charakteristikou D – okamžitě vypíná při 10 až 20 násobku jmenovitého proudu.

Když si to přepočítáte, zjistíte, že jistič 16 A „Béčko“ okamžitě vypíná při cca 48 A.

Ale žádný strach, charakteristiky jsou určeny normami, aby jističe zareagovaly na nadproud nebo zkrat dostatečně rychle. Všechno je to tedy důkladně přepočteno.

Proč potom existují i ​​C-jističe a D-jističe?

Některé spotřebiče mají vysoké rozběhové proudy. Jedná se zejména o elektromotory, transformátory či výkonné elektronické zdroje.

Takový asynchronní elektromotor dokáže při rozběhu odebírat klidně i 8krát vyšší proud než během provozu. U jednofázového (230 V) 1 500 W motoru by byl provozní proud 6,5 A, ale rozběhový až 52 A. Takový proud by okamžitě „shodil“ jistič s charakteristikou B.

Právě proto se „C-čka“ používají např. pro obvody s klimatizacemi, tepelnými čerpadly, zásuvkami na stroje, ruční nářadí a pod. Podobné je to iu D-jističů.

Počet pólů/fáz jističe

Pro jednu fázi se obvykle používá jednopólový jistič. Znamená to, že má pouze 2 kontakty, které přerušují fázový vodič. V některých aplikacích se však namísto něj používá dvoupólový jistič, který přerušuje i „nulák“ (neutrální vodič – modrý).

Třífázový jistič přerušuje vodiče všech tří fází. Musí je přerušit všechny najednou i v případě, nastane-li nadproud či zkrat pouze na jedné fázi jističe.

Proč všechny tři?

Některé třífázové spotřebiče nemají rádi, když jim 1 fáze vypadne. Například třífázový elektromotor může v tom případě shořet.

Při třech fázích rozlišujeme třípólový jistič (přerušuje pouze fáze) a čtyřpólový jistič, který přerušuje i „nulák“.

Vypínací schopnost

Vyjadřuje maximální zkratový proud, při kterém se dokáže jistič bezpečně vypnout. Zkratový proud totiž může dosáhnout mnohonásobně vyšší úrovně než je hodnota jmenovitého proudu – ano, klidně i tisíce ampérů.

Tento proud je omezen prakticky pouze impedancí (odporem) zdroje (transformátor v trafostanici) a přívodních kabelů. I vypínací schopnost tedy musí určit projektant nebo elektrikář.

V domech, bytech či kancelářských budovách se používají jističe se 6 kA vypínací schopností (tj. 6 000 A). V průmyslu je to potom 10 kA a více.

Značky jističů

V e-shopu Sfos.sk jsme vsadili na jističe Noark. Ano, na trhu jsou i známější výrobci, ale Noark je překonává nejlepším poměrem cena/výkon.

Jističe Noark jsou mimořádně spolehlivé, s elektrickou životností až 10 000 a mechanickou až 20 000 cyklů. Výrobce navíc spolehlivost potvrzuje 5letou zárukou na každý jeden jistič.

Navíc, Noark jako jeden z mála výrobců nabízí také extra úzké jističe. Mají šířku pouhých 13 mm namísto standardních 18mm. Budou se vám hodit, pokud potřebujete v rozvaděči ušetřit každý milimetr.

Nejpoužívanější jističe do bytu a domu

Jistič 16 A na zásuvky

Používá se 16 A jistič s charakteristikou B, v kombinaci s 2,5 mm2 kabelem. Na tento proud jsou stavěny i běžné 230 V zásuvky (existují také průmyslové na vyšší proud).

V případě třífázových 400 V zásuvek je to samozřejmě třífázový jistič se jmenovitým proudem podle typu zásuvky – existují 16 A, 32 A, 63 A i „silnější“.

Ukázat jističe Noark B16 na zásuvky »

Jistič 10 A pro světelné obvody

Pro světelné obvody se obvykle používá 10 A jistič s charakteristikou B, v kombinaci s 1,5 mm2 kabelem. Na proud 10 A jsou stavěny také vypínače, svítidla a další přístroje. soumrakové spínače.

Pro větší množství zářivek (neonky) například v průmyslu se používá také jistič s charakteristikou C – je to kvůli vysokému rozběhovému proudu předřadníků.

10 A jističe pro světelné obvody »

Jistič k zásuvkám pro spotřebiče s těžkým rozběhem

V dílně, garáži a všude jinde, kde budete používat velmi výkonné nářadí nebo stroje, se vám hodí 16 A jistič s charakteristikou C. Používá se nejčastěji v kombinaci s 2,5 mm2 kabelem.

16 A jističe na zásuvky s charakteristikou C »

Hlavní jistič v domě

Používá se většinou 3-fázový jistič od 25 A. U domů s vytápěním elektřinou bývá jističe „silnější“. Nemusí tomu tak být vždy – vše závisí na podmínkách připojení a odběrné sazbě, kterou si domluvíte s dodavatelem.

Distribuční společnosti vyžadují charakteristiku B. Jistič musí být plombovatelný. Pro jistotu si však parametry prověřte v podmínkách připojení dané distribuční společnosti.

Prohlédnout jističe vhodné jako hlavní »

Proudový chránič s jističem

Říká se mu také proudový chránič s nadproudovou ochranou. Jedná se v podstatě o kombinovaný proudový chránič s jističem v jednom pouzdře. Výhodou je, že oproti samostatnému chrániči ušetříte v rozvaděči 1 pozici (u jednofázového obvodu) nebo 3 pozice u třífázového obvodu. Ušetříte i pár drobných, jelikož takové řešení je levnější než samostatný jistič a chránič.

A nevýhoda?

Když takový chránič vypne, je obtížnější určit příčinu než u samostatného proudového chrániče a jističe.

Kombinovaný jistič s proudovým chráničem se hodí do jednoduchých elektroinstalací jako jsou byty, garáže či zahradní chatky. Vyrábí se v 16 A verzi pro zásuvky nebo v 10 A verzi pro světelné obvody.

Hlavní vypínač na DIN lištu

Na první pohled připomíná jistič. Nechrání však elektrický obvod žádným způsobem, pouze jej vypíná nebo zapíná podle toho, do jaké polohy dáte ovládací páčku.

Zobrazit vypínače na DIN lištu »