delenie pevnych kablov

Dělení silových kabelů

V tomto článku se dozvíte o silových kabelech, které se používají v českých instalacích.

Základné dělení silových kabelů:

CYKY kabel
Kabely CYKY jsou v České republice nejpoužívanější silové kabely v elektroinstalacích budov.

Jsou to kabely, jejichž jádro tvoří pevné měděné žíly obalené PVC izolací. Určené jsou pro pevné rozvody elektřiny bez mechanického namáhání. Ideální jsou pro použití na zazdění pod omítku, uložené na povrchu v kabelových žlabech, v zemi, v suchu i ve vlhku. Pro zajištění ochrany kabelu, kde hrozí mechanické poškození, se doporučuje použít plastovou chráničku – hadici na kabely.

Kabely CYKY obecně se dělí podle počtu žil, tloušťky – průřezu žil a barevného označení žil – barvy izolace.

Počet žil

Kabely mají zpravidla dvě a více žil, ale v běžných instalacích se používají 2, 3, 4 a 5-žilové kabely.

  • dvoužilový kabel – používá se k přerušení fázového vodiče ve vypínači – k žárovce, k ventilátoru, případně ovládání jednofázového spotřebiče – na přerušení obvodu
  • třížilový kabel – obsahuje kromě fázového vodiče i modrý (pracovní nulový) vodič a zelenožlutý (zemnící ochranný) vodič (platí pro příponu -J); nebo obsahuje pouze fázové vodiče (platí pro příponu -O)
  • čtyřžilový kabel – obsahuje třífázové vodiče; používá se v původních instalacích podle normy TNC (v této soustavě chybí modrý pracovní nulový vodič)
  • pětižilový kabel – obsahuje kromě třífázových vodičů i modrý (pracovní nulový) vodič a zelenožlutý (zemnící ochranný) vodič (platí pro příponu -J); používá se v instalacích podle normy TNC-S

Podle normy TNC-S 5 a 3-žilové kabely prakticky nahradily 4 a 2-žilové.

delenie silových káblov

Tloušťka kabelu (průřez žil)

Když mluvíme o „tloušťce kabelu”, máme na mysli průřez jednotlivých žil. Kabel CYKY 3x1,5 tedy znamená třížilový s průřezem žil 1,5 mm².

V běžných domovních instalacích se používají hlavně kabely o průřezu od 1,5mm² do 6mm². Tlustší průřezy se používají pro napájení odběrných míst s vysokým odběrem elektrické energie, případně při delší vzdálenosti (kvůli úbytku napětí) odběrného místa od bodu připojení do soustavy (přípojka).

Kabely s průřezem 1,5mm² se většinou používají pro elektrické rozvody (obvody) s menším odběrem elektřiny, např. světelné obvody – zapojení svítidel a vypínačů.

Kabely s průřezem 2,5mm² se používají pro elektrické rozvody s vyšším odběrem elektřiny, kde jsou napájeny spotřebiče – zásuvkové rozvody.

Kabely většího průřezu se v domácnosti mohou použít např. jako hlavní přívod od elektroměrového rozvaděče do jističové rozvodnice, napojení strojů v dílnách (dřevoobráběcí, kovoobráběcí či vibrační desky na zhutnění zeminy, dlažby, štěrku...).

Barevné označení žil kabelu podle přípony -J a -O

-J běžné kabely  obsahují kromě fázového i nulový a zemnící vodič
-O ​​neobsahuje nulový ani zemnící vodič, ale tři fázové  je tzv. vypínačový, používá se např. u dvojpáčkových (schodišťových) vypínačů

silové káble

CYYPL kabel
Kabely CYYPL jsou plochou variantou pro kabely CYKY, označují se také CYKYL. Slouží pro použití ve stísněných prostorách, kde se lépe pracuje s plochým než kulatým kabelem, např. v drážkách ve zdi, kde je tenká vrstva omítky, ve stropech nebo podlahách.

CYSY kabel
Kabely CYSY jsou ohebné kabely, jejichž jádro je tvořeno měděnými lankovými vodiči a vnější izolace je PVC bílé a černé barvy. Používají se jako pohyblivé přívody, přívodní kabely ke spotřebičům a na prodlužovacích šňůrách. Přednostně jsou určeny pro použití v interiéru, protože PVC izolace se při nižších teplotách může lámat. Jsou vhodné pro nízké až střední mechanické zatížení.

CGSG kabel
Kabely CGSG jsou ohebné kabely s jádrem z měděných lankových vodičů. Vnější izolace kabelu je guma černé barvy, která zajišťuje zvýšenou odolnost při střední a středně těžké mechanické zátěži. Je vhodný i pro použití v exteriéru – gumová izolace odolává i vnějším vlivům a nízkým teplotám. Pryžové (gumové) kabely se většinou používají pro pohyblivou montáž, jako pohyblivý přívod pro ruční pracovní nástroje v dílnách, ohřívače, případně prodlužovací šňůry s větší odolností – všude tam, kde je nutná zvýšená izolace a zároveň vysoká ohebnost.

Ohebné kabely se nesmějí používat na pevné instalace (do zdi, žlabů, nepřístupných prostorů), protože pryžová izolace časem degraduje a na vodičích může vzniknout mezižilový zkrat a způsobit požár.

AYKY kabel
Kabel AYKY je pevný kabel, jehož jádro tvoří hliníkové žíly. Většinou se používá jako přívodní kabel od elektrické přípojky k elektroměrovému rozvaděči. Je určen pro pevné uložení přímo do země, ochranných trubek (chrániček) nebo kabelových kanálů. Kabely AYKY jsou levnější alternativou měděných kabelů CYKY, avšak musí se používat s větším průřezem žil, který je přesně definován pro předpokládaný odběr energie konkrétního odběrného místa.

AYKY-Z kabel
Kabel AYKY-Z je variant hliníkového kabelu AYKY s ocelovým lankem (závěsný), slouží pro zavěšení přívodního kabelu – vzdušné vedení, např. elektrický sloup – budova. Při použití závěsného kabelu se chránička na vzduchu nepoužívá.

TIP: Při manipulaci s elektrikou vždy používejte vhodné rukavice pro to určené.

Máte-li zájem o dodání jakýchkoli spomínaných kabelů, kontaktujte nás.