Jak vybavit elektrickou přípojku

Jak vybavit elektrickou přípojku: postup, cena a nástrahy

Stavíte dům nebo jinou budovu? Měníte střechu? Předěláváte elektroinstalaci včetně hlavního rozvaděče? Budete potřebovat novou přípojku na elektřinu. Přečtěte si, jak postupovat při její montáži či výměně, co všechno za vás udělá distributor elektřiny a co budete muset zařídit sami.

Materiál i elektroinstalační firmu platíte vy
Elektrická NN přípojka není pouze kabel, skříňka a elektroměr. Skládá se z:

 • přípojkové skříňky,
 • přívodního kabelu od pr. skříňky k elektroměrovému rozvaděči,
 • elektroměrového rozvaděče s elektroměrem, hlavním jističem a komponenty hromadného dálkového ovládání (HDO – přepíná měření nízké sazby např. na vytápění),
 • uzemnění elektroměrového rozvaděče,
 • kabelu z elektroměrového rozvaděče do hlavního rozvaděče domu/budovy.

Váš majetek začíná kabelem vedoucím z přípojkové skříňky do elektroměrového rozvaděče. Odtud budete veškerý materiál kromě elektroměru či modulu HDO, platit vy. A namontuje jej vámi vybraný elektrikář či elektroinstalační firma.

Technici distribuční společnosti - E.GD nebo ČEZ distribuční (dále v článku jako distribučka) nainstalují elektroměr, případně modul HDO, přípojkovou skříňku a pojistky do ní.

Nakoupit materiál může váš elektrikář nebo vy, když vám dá přesný seznam. Žádný strach - u nás v e-shopu SFOS koupíte vše na přípojku na jednom místě, včetně elektroměrových rozvaděčů z naší vlastní výroby.

Číst článek Jak vybrat elektroměrový rozvaděč »

Znovupřipojení elektřiny vám se starou přípojkou nepovolí

Máte-li novostavbu nebo stavební pozemek bez elektřiny, tuto kapitolu můžete přeskočit a přejít na postup krok za krokem.

Chcete řešit přípojku na elektřinu pro starší dům? Čtěte dál.

Ve starých domech a objektech naleznete 2 kategorie přípojek:

 1. elektrická přípojka vzduchem – vodiče z elektrického sloupu přímo do domu,
 2. elektrická přípojka v zemi – kabel do domu ze zemního vedení nebo svedený ze sloupu do země.

Provedení se liší v detailech, takové staré přípojky však mají několik společných vlastností:

 • přípojková skříňka je ve stěně domu nebo pod šikmou střechou,
 • elektroměr je často ve společné skříňce s hlavním jističem as jističi pro zásuvky, svítidla a další okruhy.

Elektroměrový rozvaděč a přípojková skříňka vám tedy mohou při rekonstrukci překážet. Ani kdyby nepřekážely, je zde jiný problém – takto instalované přípojky nevyhovují aktuálním podmínkám připojení distribuček.

Zjednodušeně řečeno:

Pokud do takové přípojky zasáhnete, budete ji muset zrekonstruovat tak, aby jim vyhovovala. Jinak vás nepřipojí.

Tím zásahem nemyslíme odplombování hlavního jističe kvůli jeho výměně nebo opravě havarijního stavu. jiskření kvůli uvolněným svorkám.

Jedná se o větší zásahy, například:

 • přesun hlavního rozvaděče s hlavním jističem,
 • rekonstrukce střechy v případě střešní přípojky (kabely vedoucí ze sloupu do střechy),
 • zrušení přípojkové skříňky ve zdi nebo pod střechou.

Toto jsou běžné situace, ale může se to lišit případ od případu. Někdy můžete střešní přípojku zachovat. Vaši situaci proto vždy předem konzultujte s distribučkou.

Distribučka vám určí konkrétní podmínky připojení s ohledem na vaši lokalitu a parametry rozvodné sítě – odkud a jak se připojit (který sloup, zemní vedení…).

Základní kritéria pro nové přípojky jsou však podobná. Pokud patříte mezi soukromé odběratele (například připojka elektřiny do domu), budete muset umístit elektroměrový rozvaděč tak, aby byl elektroměr přístupný z veřejného prostranství. Nejčastěji je to do plotu, do vnější stěny domu nebo do samostatně stojící skříňky před plot.

Stará přípojka může být nebezpečná
Výměnu tedy neberte pouze jako nutné zlo. Staré přípojky mají často opotřebované svorky a hliníkové vodiče se v nich uvolňují (hliník „teče“). Vysoký přechodový odpor pak zahřívá svorky i okolí, ve špatném stavu bývá i izolace přípojky. Výsledkem může být požár nebo úraz elektrickým proudem. A pokud se o elektroinstalaci a přípojku nebudete starat, pojišťovna vám nemusí proplatit případnou škodu způsobenou poruchou na ní.

Přípojka elektřiny – postup krok za krokem

Postup zřízení elektrické přípojky je stejný bez ohledu na to, zda ji chcete pro novostavbu, starý dům, pozemek, garáž…

Vybavujete-li elektrickou přípojku na pozemek předem kvůli stavebním pracím (hovorově stavební proud), vyberte si elektroměrový rozvaděč osazený zásuvkami. Nebudete tak muset kupovat nebo si půjčovat samostatný stavební rozvaděč. Více info o výběru naleznete v našem článku:

Číst článek Jak vybrat elektroměrový rozvaděč »

A teď pojďme na konkrétní postup:

1. Sjednejte si obhlídku/konzultaci s elektrikářem

Začněte obhlídkou od elektroinstalační firmy či elektrikáře, který vám:

 • navrhne, kam umístit elektroměrový rozvaděč a uložit kabely,
 • doporučí vhodnou odběrnou sazbu a velikost hlavního jističe,
 • zpracuje předběžnou cenovou nabídku,
 • pomůže vybavit projekt přípojky.

Poslední slovo sice má při podmínkách připojení distribučka, ale zkušený elektrikář dobře zná jednotlivé situace a poradí vám nejlepší řešení.

2. Podejte žádost o elektrickou přípojku

Distribučce odešlete žádost o připojení. K ní připojíte situační plán s polohou objektu, parcelní číslo pozemku s názvy ulic, v některých případech také list vlastnictví a další dokumenty.

Po zaplacení poplatku podepíšete smlouvu o připojení.

Poplatek za připojení elektřiny je ve všech distribučkách podobný, ale liší se podle hodnoty hlavního jističe. Pro 3-fázový 25 A jistič, který je nejčastěji používán v rodinných domech bez el. vytápění je to cca 5570 czk.

3. Nechte si nakreslit projekt na elektrickou přípojku

Podle něj elektrikář přípojku zhotoví. Projektovou dokumentaci budete muset zaslat i distribuční společnosti po přípravě odběrného místa.

Mohou nastat 2 situace:

 1. Stavíte-li/děláte větší rekonstrukci domu či budovy, projekt elektrické přípojky již budete mít v projektové dokumentaci ke stavbě.
 2. Pokud jej nemáte, musíte si ho nechat zpracovat od projektanta.

Cena za projekt elektrické přípojky začíná na cca 2000 czk. Mnozí projektanti vám projekt na elektrickou přípojku nakreslí i bez obhlídky, na základě dodaných podkladů.

I v tomto případě si raději nechte poradit od elektrikáře či firmy. Většina z nich má své projektanty nebo spolupracuje s externisty.

4. Vybavte si stavební povolení a vykopejte výkopy

Při novostavbě nebo velké rekonstrukci potřebujete stavební povolení, které by mělo zahrnovat i předělávku přípojky. Pokud nebudete řešit nic jiného, ​​postačí vám ohlášení drobné stavby elektrické přípojky.

V závislosti na situaci však můžete potřebovat i další povolení, například na:

 • přetlačení chráničky na kabel pod cestou, bude-li místo připojení (např. sloup) na druhé straně cesty,
 • rozkopání obecního či městského pozemku.

Toto vyřídíte na městském/obecním úřadě.

5. Připravte odběrné místo

Když distribučka projekt přípojky odsouhlasí, přichází čas na přípravné práce. Kabely se ukládají většinou do země, takže se předem domluvte s elektroinstalační firmou, zda vám vykopou i výkopy. Chcete-li ušetřit, můžete to udělat svépomocí.

Pozor – dříve, než začnete kopat, ujistěte se, že přes daná místa nevedou inženýrské sítě. Ne všechny totiž bývají zakresleny na mapě.

Rovněž se domluvte, kdo nakoupí materiál – od kabelů až po elektroměrový rozvaděč. Pokud budete chtít ušetřit, elektrikář vám může dát také seznam komponent, které objednáte… například z našeho e-shopu.

A pokud si nebudete vědět rady, přečtěte si náš článek o výběru elektroměrového rozvaděče:

Číst článek Jak vybrat elektroměrový rozvaděč »

Elektrikář poté natáhne kabely, osadí a zapojí elektroměrový rozvaděč (zatím bez elektroměru). Pokud se něco oproti původnímu projektu měnilo, vypracuje dokumentaci skutečného vyhotovení. Často je to nutné právě v případech, kdy vám projekt přípojky zhotoví spolu s projektem domu či budovy.

Dále budete potřebovat revizi přípojky, kterou provede revizní technik. Jím může být i samotný elektrikář, nebo si zavolá kolegu z firmy či externisty, který má na revize osvědčení. Bez revize přípojky od revizního technika vás distribučka nepřipojí.

6. Vyberte si dodavatele elektřiny a uzavřete s ním smlouvu

Kompletní dokumentaci včetně revizní zprávy a projektu skutečného vyhotovení odešlete distribučce.

Nyní máte čas na výběr dodavatele elektřiny:

 • dodavatel je firma, která vám bude elektřinu prodávat, posílat faktury a vyúčtování,
 • distribuční společnost (distribučka) zajišťuje pouze distribuci elektřiny z technického hlediska, stará se o rozvodnou síť a elektroměry.
 • distribuční společnosti v České Republice jsou 2.

Máte vybráno?

S dodavatelem uzavřete smlouvu o dodávce elektřiny. On pak požádá distribučku o montáž elektroměru na vašem odběrném místě.

7. Počkejte na montáž elektroměru a připojení elektřiny

Namontovat a připojit elektroměr a přípojkovou skříňku přijdou technici distribuční společnosti.

Pozor – pokud najdou na místě nesoulad s podmínkami připojení nebo dokumentací, otočí se a naúčtují vám zbytečný výjezd.

Nesoulad může být například:

 • jiný typ jističe, než je zakreslen v projektu – musí sedět jmenovitý proud, počet fází, charakteristika (B), musí být plombovatelný,
 • nevhodně umístěný elektroměrový rozvaděč,
 • nesprávný typ kabelu a pod.

Pokud bude vše v pořádku, technici elektroměr i hlavní jistič zaplombují.

Připojení elektřiny je tím hotovo. Vám stačí zapnout hlavní jistič a můžete začít „topit a svítit“.

Kolik stojí přípojka elektřiny a kolik to bude trvat

Cena elektrické přípojky pro rodinný dům začíná někde na 22 000 czk včetně materiálu, montážních prací, projektu, revize a poplatku za připojení. Pro větší objekty může být cena vyšší.

Neumíme to přesněji odhadnout, protože do hry vstupuje mnoho parametrů:

 • Kapacita přípojky – Čím vyšší hodnota hlavního jističe, tím vyšší poplatek za připojení.
 • Vzdálenost přípojky od elektroměrového rozvaděče a hlavního rozvaděče objektu – čím je větší, tím delší kabely a výkopy potřebujete.
 • Umístění místa připojení – Protlačování chráničky na kabel pod cestou přípojku prodraží. Budete-li potřebovat uložit kabel na cizí pozemek, může od vás majitel chtít i poplatek za věcné břemeno pro elektrické vedení.

A jak dlouho trvá připojení elektřiny?

Když vše půjde hladce, celý proces zřízení přípojky vám zabere cca 2 měsíce. Někdy se to ovšem může natáhnout i na 3 či 4 měsíce. Dejte si na to pozor při plánování stavebních prací.

Potřebujete poradit s výběrem elektroměrového rozvaděče?

Zpracovali jsme pro vás komplexní článek, jak na to:

Číst článek Jak vybrat elektroměrový rozvaděč »