Jak přivést elektřinu do přístavby, garáže či na zahradu v 5 krocích

Jak přivést elektřinu do přístavby, garáže či na zahradu v 5 krocích

Stavíte k domu přístavbu, garáž, dílnu, kůlnu či zahradní domek? Bude se vám tam hodit alespoň jedna zásuvka a osvětlení. Přečtěte si návod, jak přivést elektřinu na taková místa krok za krokem a na co si při tom dát pozor.

1. Poraďte se s elektrikářem

Elektroinstalace je vyhrazeno technické zařízení. To znamená, že zasahovat do ní mohou pouze kvalifikovaní elektrotechnici s osvědčením podle vyhlášky 508/2009 Z.z. Pokud osvědčení nemáte, můžete nést následky za případné škody.

Ono nejde jen o papíry. Elektrikář vám navrhne řešení, které bude:

  • vyhovovat vašim požadavkům,
  • cenově přijatelné,
  • v souladu s aktuálními normami,
  • bezpečné pro každého, kdo bude zásuvky či vypínače používat.

Elektrikář také posoudí, zda nebudete na objektu potřebovat dodatečné uzemnění, hromosvod, přepěťové ochrany či další bezpečnostní prvky. Vše závisí na velikosti stavby a její poloze.

Pokud to bude nutné, zpracuje i projektovou dokumentaci a dokumentaci k rozvaděči. Potom vše namontuje, zapojí a provede nebo nechá provést revizi (více info o revizi na konci článku).

Plnohodnotná přípojka elektřiny na zahradu – postup

Pokud potřebujete plnohodnotnou elektrickou přípojku na zahradu mimo rodinný dům, budete muset postupovat stejně jako při připojení rodinného domu či pozemku. Postup naleznete v našem článku Jak vybavit elektrickou přípojku.

2. Ujasněte si, jaké spotřebiče/zařízení budete používat

Dříve, než zavoláte elektrikáře, si ujasněte, jaké spotřebiče nebo zařízení budete v novém objektu používat. Podle toho bude elektrikář navrhovat elektrické obvody včetně jištění.

Do garáže vám může stačit jedna 230V zásuvka, například na vysávání auta. Možná však budete potřebovat třífázový přívod pro nabíječku na elektromobil.

Alespoň jednu zásuvku se vyplatí mít i v kůlně či v zahradním domku. Myslete i na přívod nebo zásuvku pro čerpadlo či zavlažovací systém. Většinou stačí 230V.

V domácí dílně budete potřebovat více zásuvek pro ruční nářadí a stroje. Vhod vám přijde i třífázová 400 V zásuvka. Tu potřebují pro svůj chod některá výkonnější zařízení s elektromotory – například. „cirkulářka“ či kompresor, případně silnější svářečky.

A nezapomínejte ani na případné vytápění elektřinou. V mnoha případech to je pro malé objekty jako dílna či garáž nejjednodušší řešení – zejména když potřebujete objekt pouze temperovat, ne vytápět na komfortní teplotu.

Potřebujete šuplík do garáže, dílny či zahradního domku? Jde to i jednoduše

Řešením jsou zásuvkové rozvodnice naší výroby. Jsou osazeny zásuvkami, jističi i proudovým chráničem. Stačí připevnit na zeď, připojit přívodní kabel a máte elektřinu k vašim službám.

Číst článek Jak vybrat zásuvkovou rozvodnici »

3. Začněte s přípravnými pracemi

Domluvte se s elektrikářem, kdy může začít s přípravnými pracemi, případně které z nich provedete vy.

Přívodní kabel ke garáži, dílně či jiné doplňkové stavbě může vést od hlavního rozvaděče domu/objektu nebo v některých případech i od elektroměrového rozvaděče.

Pokud jste na přívod mysleli už při stavbě domu a máte ho nachystaný – gratulujeme. Ti méně šťastní budou muset (nechat) vykopat výkopy pro uložení kabelu do země.

Chcete ušetřit nějaké to euro?

Nyní je ten čas, protože výkopové práce zvládnete i sami. Při kopání si dejte pozor na stávající kabely a potrubí. Kabel by měl být alespoň 60 cm pod povrchem, uložen buď v chráničce (doporučujeme), nebo v pískovém lůžku.

Trasu veďte tak, aby vám kabel v budoucnu nepřekážel např. při výkopu na bazén či sklep. Veďte ji mimo stromy a keře, jejichž rozrůstající kořeny by mohly časem kabel rovněž poškodit.

A nezapomeňte na výstražnou fólii, kterou uložíte 40 cm nad kabel. To když budete kopat příště, abyste kabel nepřesekli. I uložení kabelu však raději konzultujte předem s elektrikářem.

Pokud bude na nové budově hromosvod nebo bude nutné uzemnění, bude muset elektrikář uložit zemnič do základů ještě před betonováním. Ano, lze to řešit i mimo základy. uzemňovacími tyčemi, do základů je to však často nejjednodušší.

Samozřejmě, přívodní kabel musíte jistit jističem s adekvátním jmenovitým proudem. Vhodný jistič vybere elektrikář při návrhu celého zapojení podle typu kabelu.

4. Dohodněte se s elektrikářem na realizaci

Pokud budete mít speciální požadavky na zásuvky, vypínače, svítidla či další materiál, domluvte se, kdo vše nakoupí.

Elektrikář přijde, vše osadí a zapojí. Následně by měl vypracovat i dokumentaci skutečného vyhotovení, bude-li dělat oproti původnímu projektu nějaké změny. Dokumentaci budete potřebovat doložit reviznímu technikovi při revizi.

5. Nezapomeňte na revizi

V rámci revize provede revizní technik první obhlídku a zkoušku nové elektroinstalace. Technikem může být i samotný elektrikář, má-li k tomu oprávnění, případně nějaký externista, se kterým spolupracuje.

„Revizák“ zkontroluje, zda je vše správně zapojeno, přeměří parametry elektroinstalace a zkontroluje funkčnost uzemnění, proudových chráničů a dalších ochranných prvků. V revizní zprávě potvrdí, že je elektroinstalace bezpečná a splňuje všechny aktuální normy.

Máte pocit, že to přeháníme?

Ani zdaleka. Právě kůlny, garáže a podobné malé objekty jsou místa, kde majitelé revize zanedbávají.

Pokud revizi nebudete mít, nebudete vědět, zda je nová elektroinstalace skutečně bezpečná a zda ji může bez obav používat každý člen domácnosti.

Navíc, pojišťovna vám nemusí proplatit škodu způsobenou poruchou elektroinstalace. Jako majitel/ka objektu plně odpovídáte za škody na majetku a zdraví, které taková porucha způsobí.

Revize se proto nevyplatí podceňovat – může vám to přinést velké starosti.

Potřebujete šuplík do garáže, dílny či zahradního domku? Jde to i jednodušší

Řešením jsou zásuvkové rozvodnice naší výroby. Jsou osazeny zásuvkami, jističi i proudovým chráničem. Stačí připevnit na zeď, připojit přívodní kabel a máte elektřinu k vašim službám.

Číst článek Jak vybrat zásuvkovou rozvodnici »